Schenken, Testament en de Notaris - Meest Gestelde Vragen

Veel vragen die men heeft gaan over schenken, testament  en erven. En hoe zit dat nu met de notaris? Hier een uitleg.

Wat kost een notaris?

Daar zijn geen vaste prijzen voor. Dat betekent dat het loont om een aantal notarissen te vragen naar de bedragen die ze rekenen voordat u er eentje uitpikt. Maar met een beetje zoekwerk, dus niet de eerste de beste, kan het voor een bedrag tussen 300 en 400 euro.

Let erop bij uw zoeken dat u ook de extra’s die men vergeet te vertellen de prijs aanmerkelijk verhoogt.

Welke kiezen?

Voor een persoonlijke akte zou ik overigens iemand bij u in de buurt kiezen. Vraag aan vrienden, kennissen welke notaris men heeft en of men daar tevreden mee is.

Als u echter iets wilt regelen m.b.t. uw huis dan kan u voor de goedkoopste notaris gaan die u via het internet kunt vinden.

Waarom verklaring van erfrecht?

Deze verklaring hebben banken en andere erkende instellingen nodig om de bankrekening van de overledene te blokkeren. Dat doet men echt niet naar aanleiding van een emailtje of een telefoontje.

Alleen wanneer u slechts een beperkt vermogen van een paar duizend euro heeft kunt u dit achterwege laten. Voor de bank is het bij een klein vermogen overzichtelijk genoeg om het zelf zonder wilsbeschikking van de overledene op te lossen.

Ook gebruikt de notaris het testament om te ontdekken wie de erfgenamen zijn en de erfenis te verdelen volgens de wil van de erflater zoals dat heet.

Verplicht?

Men is overigens niet verplicht om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Maar het verdelen van een erfenis is al gauw een gecompliceerde zaak en de volledige afhandeling ervan met banken en belastingdienst kan vaak meer dan een jaar duren ook met een testament. Laat staan als er helemaal niks op papier is geregeld.

Oud testament nog goed?

Mocht u in een grijs verleden een testament hebben laten opmaken dan doet u er goed aan dat nog eens door een notaris te laten bekijken of het niet moet worden aangepast.

 Reden: niet alleen uw eigen persoonlijke situatie kan zijn gewijzigd sinds u een testament heeft laten opmaken, maar er zijn over de jaren heen een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die een update van uw testament raadzaam maken.

Wat moet u in dat geval doen? Laat even een notaris ernaar kijken. Een gesprek erover kost u niets. Alleen als de notaris veranderingen gaat aanbrengen in uw wilsbeschikking gaat de meter lopen.

Geld schenken kinderen verstandig?

Als u al bij leven en welzijn geld wilt schenken aan uw kinderen moet u wel het volgende in het oog houden: de pensioenen staan momenteel onder druk en mensen worden steeds ouder. En ook het ziekenfonds vergoedt steeds minder.

Overweeg dus of u het geld wel kunt missen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Moeilijke afweging natuurlijk, maar wel belangrijk dat u hierover goed nadenkt voordat u geld schenkt aan uw kinderen.

Testament vernietigen?

Het kan zijn dat u het testament dat u vele jaren geleden heeft laten opstellen nu alleen maar lastig vindt. Veelal heeft men in de wilsbeschikking laten vastleggen dat de langstlevende van het echtpaar de begunstigende van het vermogen is.

Als uw partner dan overlijdt betekent dat uw bankrekeningen worden geblokkeerd en dat u pas na de executie van het testament weer over uw geld kan beschikken.

Herroepen?

Voor de kosten van het herroepen van een testament of nietig verklaren ervan hoeft u het niet te laten. Dat kost niet meer dan 100 euro.  Het is wel raadzaam dit eerst even te bespreken met uw notaris. Het kan zijn dat er toch iets in dat testament staat dat u wel degelijk overeind wil houden. Dit soort aanpassingen kunnen wel duurder zijn dan die 100 euro.

Huis overdragen aan kind en daarna verhuren - goed idee?

Voor u niet, voor de fiscus wel.

 Vroeger was dat wel een goed idee geweest, maar nu niet meer doordat uw kroost 6 % overdrachtsbelasting moet betalen over de WOZ waarde die de gemeente voor u heeft vastgelegd. En dan zijn ze er nog niet, want men betaalt tevens vermogensrendementsbelasting.

Leuk woord bij het scrabbelen, maar niet de 1,2% die men jaarlijks aan de fiscus mag betalen. En dan is er ook nog de schenkbelasting van 10 % boven de vrijstelling.

Moet langstlevende erfbelasting betalen?

Wanneer men per testament de erfenis aan de langstlevende gunt dan moet degene die erft hierover al de erfbelasting van de kinderen betalen. Daardoor kunnen mensen flink in de problemen komen, zoals een vermaard consumentenprogramma onlangs aankaartte. Maar dat hoeft helemaal niet.

De notaris kan het testament zo opstellen dat de kinderen geen of vrijwel geen belasting over de erfenis verschuldigd is. Dus dat betekent dat de langstlevende ook niet die erfbelasting hoeft voor te schieten. Maar dat kan dus alleen de notaris voor zorgen, omdat men hier een slimme constructie voor bedacht heeft die men in het testament kan laten opnemen.

 

Zie ook: Schenken Ouders aan Kind - Nieuwe schenkingsregels Belastingdienst.
Lening van Ouders
Geld Schenken Niet Opgeven Aan Belastingdienst?